eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
eleznin stanica Mur
Peter, 11.03.2009 (49581 pretan)

   elezniná stanica Murá leí v km 40,926 a je poslednou a zárove koncovou stanicou na trati 165, ktorá vychádza z Plešivca.
 
Slávnostné otvorenie trate z Plešivca do Muráa bolo 21. novembra 1893 a od 22. novembra 1893 zaala pravidelná prevádzka.

Obec Murá môe by východisková pre turistické aktivity do okolitej prírody, zaujímavý je najmä Národný park Muránska planina a zrúcanina Muránskeho hradu, ktorý leí na hradnom brale Cigánka. Muránsky hrad patril medzi najväšie hrady na Slovensku (niektorí tvrdia, e plochou predstihol aj Spišský hrad). Zárove to bol najvyššie poloený hrad na Slovensku. Najzachovalejšou asou hradu je vstupná brána, ktorá sa v poslednom období opravovala, aby sa zabránilo jej zrúteniu. V okolitých lesoch sa aí drevo, ktoré je iadané najmä pre svoju húevnatos. Listnaté stromy (buk, dub, hrab) v tunajších podmienkach rastú vemi pomaly a preto majú vemi húevnaté drevo. 
 
MV 810.390 v stanici Murá
Stanica Murá
 
Na Vekej lúke je rebinec, v ktorom sa chová vyšachtené slovenské plemeno koní pod názvom NORIK. Toto plemeno bolo urené pre prácu v akých podmienkach, a kone pomáhali predovšetkým pri abe dreva v okolitých lesoch. Dnes sa tieto kone vyuívajú aj v agroturistike, hipoterapii a samozrejme, e sú neodmyslitenou súasou tejto nádhernej krajiny.
 
Príleitostí na letnú a zimnú turistiku je tu viacero. Osobná doprava je však slabá, niektoré prípoje od rýchlikov zo Zvolena a Bratislavy boli dávnejšie zrušené, preto vyuitie vlakovej dopravy pre turistiku je minimálne. Je to škoda, pretoe práve vlak je dopravný prostriedok vhodný pre prepravu nielen väších batoín, ale aj bicyklov a lyí.
 
Výpravná budova - nad ou vyta hradné bralo Cigánka
Stanica Murá
                                         
Prevláda tu nákladná doprava, a to predovšetkým nakladanie dreva, ktoré sa aí v okolí. Manipulaný vlak do stanice v Muráni chodí poda potreby.
 
Nártok stanice
Nártok stanice
 
Pred stanicou Murá elezniná tra kriuje na dvoch miestach (km 39,521 a 40,284) hlavnú cestu II/532. Na oboch priecestiach sú priecestné zariadenia svetelné 2. kategórie bez závor.
 
MV 810.391 v stanici Murá
MV 810.391 v stanici Murá
 
Na vchode do stanice bolo niekedy svetelné návestidlo (predtým pravdepodobne mechanické). Pri prechode na zjednodušené riadenie vlakovej dopravy bolo zrušené a dnes ho pripomína len betónový základ s asou stoiara. Vchodové návestidlo nahradila lichobeníková tabuka (náves 120). 
 
Drevená budova skladu
Sklad v stanici Murá
 
Stanica Murá môe poslúi ako vzor pre stavbu koncovej staniky na domáce modelové koajisko. Stanicu je vhodné doplni o malú výhrevu a vodáre. Tieto objekty sa tu kedysi nachádzali. Zachytené sú napríklad na historickej fotografii. V stanici sa nachádza aj drevená budova skladu.
 
Historická fotografia zo stanice Murá
(Dejiny elezníc na území Slovenska, Ing. Jií Kubáek  a kol., 1999 )
Vavo je viditená výhreva s vodárou
Stanica Murá
 
Postavená tu bola aj nocaháre, v ktorej predtým prespávali vlakové aty. Príjazdová komunikácia k stanici odbouje z hlavnej cesty do ervenej Skaly II/531, ale je nekvalitná, zniená akými mechanizmami štátnych lesov, za sucha vemi prašná a po dadi vemi blatistá. Pre peší prístup zo stanice do obce je výhodnejšie poui chodník, ktorý vedie cez koajisko.  
 
Fotografie elezninej stanice v Muráni, zastávky v Muránskej Dlhej Lúky a objektov spomínaných v lánku sú vo fotoalbume.
 
Zaujímavé odkazy:
 
Obec Murá  
Národný park Muránska planina 
Muránsky hrad 1 
Muránsky hrad 2

fotografie: © autor + Dejiny elezníc na území Slovenska, Ing. Jií Kubáek  a kol., 1999 

Svisiace lnky:
Nsledky povodne v Lubenku (06.09.2016)
Lubencky vlik (24.07.2016)
Mur pod snehom (17.02.2015)
Murnsky manipulk (2.) (20.09.2014)
Nkladn vlak PS na Gemeri (20.08.2014)
Murnsky manipulk (06.08.2014)
Za murnskou strelou do Mura (01.06.2014)
Murnskou strelou na hradn hry (24.05.2014)
Nvteva elezninho mzea v Lubenku (12.07.2012)
Magda sa vybrala do Mura (19.06.2012)
Merac vlak na Gemeri mj 2011 (26.05.2011)
Desiatky ud sa prili rozli s Murnskou strelou (01.05.2011)
Posledn rozlka... (20.04.2011)
Merac vlak na Gemeri (19.03.2011)
eleznin stanica Lubenk (06.11.2010)
eleznin stanica Revca (01.04.2009)
Tra 165 Pleivec - Mur popis trate, jej vznik a histria (22.11.2008)
Tra 165: Pleivec - Hucn - Jelava - Revca - Mur (27.09.2007)


Home